Sunday, June 1, 2008

House Shoes

My mother used to knit socks/house shoes like these.
I never had a pattern for them,
so I wrote one.

These are easy to knit,
and can be easily altered to fit small or larger feet.
English and Norwegian pattern below.


English pattern:
“House shoe”

I used Norwegian “Raggegarn” from Gjestdal,

a wool/acrylic yarn blend, needles 4 mm (US 6).

MC=Main color (white) CC=Contrast color (red)
With MC, cast on 24 sts, and knit this part on 2 needles.
Increase 2 sts on the middle of every second row like this:

Knit 11 sts, knit 1 st in the back loop of the 12th st, then knit the 12th st.

Knit 1 st (originally the 13th st),

knit 1 st in the back loop of this same st, knit the last 12 sts.
Knit one row.

Knit 12 sts, knit 1 st in the back loop of the 13th st, then knit the 13th st.

Knit 1 st (this was on last row the 14th st),

knit 1 st in the back loop of this same st, knit the last 13 sts.
Knit one row.

Continue increasing as above, until you have a total 32 sts.

Knit 46 rows (for smaller or larger shoe, adjust here).
Cast on 4 sts on the end on the last row,
Spread sts on 4 needles, and join
Continue knitting in the round.
Knit 2, purl 2, 23 rounds (for smaller or larger shoe, adjust here).
Next rnd., knit 2, purl 2 together.
Next 7 rnds., knit 2, purl 1.
Next rnd., knit 1, slip 1, knit 1, slipped sts over.
Knit next 3 rnds.
Next rnd., slip 1, knit 1, slipped sts over.
Pull thread through the last 9 sts, pull, and weave in the end.
Whip-stitch, and close the opening at the heel.

Make an I-cord using 6 sts:
With CC, cast on 6 st, use two double pointed needles.
Knit the 6 sts,
then slide the sts to the other side of the needle,
bring the yarn along the back of your work,
and knit these 6 sts again.
Keep knitting these 6 sts as explained above,
pull the “tail” (the extra yarn from when you cast on),
every now and then, to even out the sts.
Desired length: about 6.5”.
Bind off, leaving a tail for attaching the cord to the back part of the shoe.
Whip stitch I-cord to back of shoe, hiding the whip stitched seam.
Start whip stitching from the bottom (see picture),
and make a inwards loop at the end.

Granny square for top of shoe:
(ch=chain, sc=single crochet, dc=double crochet, sp=space):

With CC, ch 5, and join to a ring.
Rnd.1: ch 3 (count as 1 dc), 2 dc into ring, ch 2,
making a corner sp, 3 dc,
ch 2, 3 dc, ch 2, 3 dc, ch 2, and join with a stitch
in the 3rd of the first 3 ch sts. Break of yarn.
Rnd. 2: Join MC yarn to any 2 ch corner sp,
and in this first corner, ch 3, 2 dc, ch 2, 3 dc.
*Ch 1, and in next corner sp, 3 dc, ch 2, 3 dc.*.
Rep. from *to* 2 more times, join and break of yarn.

Before you start rnd. 3, decide if you want to connect the square
to the shoe AS YOU GO AROUND, and if so, follow the instructions
in the parenthesis.
You can also stitch the Granny square in place later, if you like.
Rnd. 3: With CC, join in any corner, and ch 3, 2 dc,
*(if connecting to shoe: ch1, 1 sc into the corner on top of shoe,
ch 1. Ignore the next “ch 2” outside the parenthesis) ch 2, 3 dc,
ch 1*. (2 dc in the next side sp, 1 sc in between knit and purled sts
on top of shoe, 1 dc. Ignore the next “3 dc” outside the parenthesis)
3 dc in next side sp, ch 1, 3 dc in next corner sp, rep. from * to *.
(2 dc in the next side sp, 1 sc in the 8th knit row from the last
corner, 1 dc. Ignore the next “3 dc” outside the parenthesis)
3 dc in next side sp, ch 1, 3 dc in next corner sp,
(ch1, 1 sc in the 16th knit row from the last corner, ch1.
Ignore the next “ch 2” outside the parenthesis) ch 2, 3 dc.
Ch 1, 3 dc in the next side sp, ch 1, 3 dc in next corner sp,
(1 sc in the 16th knit row from the first corner, 1 dc.
Ignore the next “ch 2” outside the parenthesis) ch 2, 3 dc. Ch 1*,
(2 dc in the next side sp, 1 sc in the 8th knit row from the first
corner, 1 dc. Ignore the next “3 dc” outside the parenthesis)
3 dc in next side sp, ch 1, connect and break the yarn.

Make a CC edge, starting in the back by the I-cord.
One round,1 sc evenly in every row looking like a purled row,
ch 1 between these sc sts, rep. all around the edge.
Break of yarn, and weave in loose ends.
Good luck!


Norsk mønster:

“Strikka tøfler”
Jeg brukte “Raggegarn” fra Gjestdal, og 4 mm strikkepinner
HF=Hoved Farge (hvit) KF=Kontrast Farge (rød)

Legg opp 24 m på 2 pinner med HF.
Øk 2m på hver andre rad slik:
Strikk rett 12m, øk 2m, strikk 12 = 26m
Strikk tilbake rett.
Øk på same måte, 2m om gangen, til 32m

Strikk 23 riller (46 rader).
Reguler antall riller for større eller mindre sokke str.
Legg opp 4 m på slutten av siste pinne = 36m,
Fordel på 4 pinner og forsett å strikke rundt slik:
2 rett, 2 vrang, 23 omganger.
(
Reguler antall omg. for større eller mindre sokke str.)
Neste omg: 2 rett, 2 vrang sammen

Strikk 7 omg. 2 rett, 1 vrang
Neste omg.: 1 rett, 1 løs av, 1 rett, løs maske over.
Strikk 3 omg. rett.
Fell slik: 1 rett, 1 løs av, 1 rett, løs maske over,
Dra tråden gjennom de 9 siste maskene og fest.
Sy sammen åpningen i helen.

Strikk en I-cord med 6m slik:
Legg opp 6m med HF
Skyv maskene til motsatt side av pinnen,
led garnet via baksiden, og strikk dem igjen,
uten å snu arbeidet.
Forsett på denne måten til du har ca. 15 cm.
Dra i garn enden av og til for å gjevne ut maskene.
Fell av, men la det være nok garn til å festing.
Sy denne over sømmen på helen, med ”usynlig” søm.
La det være nok for en løkke på toppen.
Strikk en til for sokk nummer to....(Se bilde)

Bestemorsrute for vristen av sokken
km=kjedemaske, fm=fastmaske, st=stav,
å=åpning, hjå=hjørne åpning

Bruk KF, og hekle 5 km sammen til en ring. Fest med en fm.
Omg. 1: 3 km (teller som 1 st), 2 st i ringen, 2 km ( hjå ),
3 st, 2 km, 3 st, 2 km, 3 st, 2 km.
Stikk nålen inn i den 3. m av de 3 første km,
og dra tråden gjennom. Klipp av.

Omg. 2: Start i en av åpningene mellom 3 st gruppene, med HF,
Og hekle 3 km, 2 st, 2 km (hjå), 3 st.
*1 km, og i neste hjå hekles, 3 st, 2 km, 3 st.*.
Rep. fra *til* 2 ganger til,
stikk nålen inn i den 3. m av de 3 første km på denne omg.,
dra tråden gjennom og klipp av.

Før du starter 3 omg., bestem deg for om du vil feste denne
“bestemorsruta” til skoen samtidig som du hekler denne omg.
(forklaringen i parentes), eller om du vil sy den på etterpå.
Omg. 3: Begynn i et hjørne, med KF.
3 km (teller som 1 st), 2 st,
*(1 km, 1 fm i hjørnet på toppen av skoen,1 km,
ignorer de neste 2 km utenfor parentesen) 2 km, 3 st, 1 km*,
(2 st i neste side åpning, 1 fm mellom rett og vrang-maskene
på toppen av skoen, 1 st, ignorer de neste 3 st utenfor parentesen)
3 st i neste side åpning, 1 km, 3 st i neste hjå, rep. fra * til *.
(2 st i neste side åpning, 1 fm i den ca. 8. raden fra siste hjørne,
1 st, ignorer de neste 3 st utenfor parentesen)
3 st i neste side åpning, 1 km, 3 st i neste hjå.
(1 km, 1 fm i den ca. 16. omg fra siste hjørne,1 km,
ignorer de neste 2 km utenfor parentesen)
2 km, 3 st, 1 km. 3 st, i neste side åpning, 1 km.
3 st i neste hjå, (1 km, 1 fm i den ca. 16. raden fra første hjørne,
1 km, ignorer de neste 2 km utenfor parentesen) 2 km, 3 st, 1 km,
(2 st i neste side åpning, 1 fm i 8. raden fra første hjørne, 1 st,
ignorer de neste 3 st utenfor parentesen)
3 st i neste side åpning, 1 km, klipp og fest tråden.
Hekle en kant med KF. Start bak ved sømmen i helen.
Hekle *1 fm i “vrang” rille/maske, 1 km* .

Rep. fra * til* helt rundt.
Klipp av tråden og fest.
Lykke til!

6 comments:

lises said...

Kjempeflotte tøfler, de skal jeg jammen prøve meg på ved anledning. Takk for oppskrift!

randi K design said...

Velbekomme!

miniechat said...

I love this pattern. It is nice to have the Granny Square to set it apart from all the other slipper/shoes. You did a great job. I am going to make them. Thank you for sharing.
Nan

randi K design said...

Thanks Nan! I had fun making them too..

Cheryl said...

thanks

morecraft said...

I am here in NZ & follow a blog in Sweden that belongs to lady in Sweden from away up North who bought spinning products from me.I tranlate it too english so I can read what they have been up too,Love the slippers you made may have to copy pattern so can make some.would love to keep in touch but don't have a blog!!!