Friday, July 9, 2010

Provisionell Cast On


Use a smooth yarn or cord in a contrasting color
and a crochet hook, any size will work.
Crochet a chain , about double the amount of chain sts
Example: You need 48 k sts for the mitten, - chain about 100.
Cut and tie a loose knot in the end .
This knot will indicate which end to begin to un zip later.
Using the bumps that form on the wrong side of this chain,
also called Turtle bumps. The side opposite the V's that form
(I think they look like purled sts),
insert your needle into each "bump" and make 48 sts along the chain.
(I insert the needle in every second “Turtle bump”, it’s easier,
and doesn’t do anything to the end result)
Join, being careful not to twist, and knit 8 rnds.
Make picot row as directed on page 1.
Knit the 8 rst rnds, following the pattern directions.
Next rnd: Unzip the provisional cast on,
and at the same time pick up all of the stitches
with an extra needle, a circular needle works great.
Fold the cast on edge inside to meet the live stitches
on your needle, wrong sides together,
*Knit one st from your needle with one stitch from the cast on edge*.
Rep**. You have just eliminated the need
to sew the cu facing by joining them with a knit row.
Continue pattern as directed. Good luck!

Provisorisk opplegg - norsk
Alternativ måte å legge opp på dersom du f. eks har en fall
som skal brettes ved hullrad, og vil slippe å sy opp fallen senere
Les gjennom før du starter!
Hekle X antall fastmasker, i farget restegarn,
gjerne dobbelt så mange som de maskene
du skal legge opp til prosjektet ditt, og gjerne litt “løst”.
Eks. Skal du legge opp 30 m, hekle opp ca 60-65 luftmasker.
Knytt en løs knute i enden av remsen,
en slik knute som du kan dra i for å rekke remsen opp siden.
Plukk opp så mange masker som du trenger,
fra luftmaske remsen, slik:
Plukk opp fra baksiden av luftmaskeremsen,
i den løkken som ser ut som en strikket vrangmaske.
Pass på at du ikke splitter tråden
(da kan du få litt problemer med opprekkingen senere).
Grunnen til at jeg foreslo dobbelt antall luftmasker,
er fordi jeg plukker opp i annen hver av disse.
Synes det er lettere, og det betyr ingenting for resultatet.
A Strikk så mange omganger som mønsteret tilsier
B Strikk hullrad
C Strikk like mange omg som på A
(jeg teller alle m utenom luftmaskene)
D Strikk neste omg sammen slik:
Rekk forsiktig opp luftmaskene en om gangen,
samtidig som du trer “oppleggsmaskene” på en ny strikkepinne.
Brett fallen bakover, og strikk denne omg med to og to sammen,
en maske fra forsiden sammen med en fra oppleggsrunden.
Du har nå eliminert nødvendigheten av å sy opp fallen senere!
Lykke til!

Picture above is from the Emilia mitten

No comments: